Sık Sorulan Sorular


İcralık süreçte borçlunun borcu artar mı?
Mahkemelerimizdeki yoğunluklardan dolayı bir icra takibinin kesinleşmesi ve icradan satışa çıkışı için ortalama 6 ay ile 2 yıl arasında beklenilmektedir. Bu süreçte borcunuza yüksek oranlı faiz işlemektedir. İcra dosyasında yapılan her işlem sonucunda dosya masrafı olarak borcunuz artmaktadır.
Hacizli mal icradan neden ucuza satılır?
Alıcı hukuksal sorun sonucunda satışa çıkarılan malın riskini almak istemez; piyasa fiyatına mal etmez.

1 . ihalenin kıymet takdirinin % 60 ından açılması, ihaleye katılımın olmaması durumunda 10 gün sonra yapılacak 2. İhalenin % 40 ından başlaması.
İcralık malın hayırsızlığına yönelik sosyal ön yargıyla ihaleye katılımların az olması
Satışın yeterince geniş bir kitleye tanıtılamaması
İhaleye katılanların amacının icralık malı en düşük değerden almak istemesi
Alıcı için ihalenin feshi davası riski ile parasının bağlanması

Hacizli malın ihale ile satışı sonucunda dosya masraflarından kaybı nelerdir?
1. Tahsil harcı %9
2. Cezaevi harcı %2
3. Tellaliye %1
4. KDV %1 veya %18
5. Damga resmi %0,45
6. Tapu alım satım harcı%3,3
TOPLAMDA %17 ile %34 arasında harç masrafı çıkar.

İcra sürecinde birden fazla alacaklının olması borçlu açısından ne gibi sonuçlar doğurur?
Uzlaşma sürecinde mülkünüzü temize çıkartabilmek açısından diğer alacaklıların muvafakatini almak gerekmektedir. Birden fazla alacaklı olması, çözüm yolları hususunda strateji değiştirilmesine sebebiyet verebilir.

İkinci sıradan haciz koyduran alacaklı beni icraya verdiği zaman evim satıldığında ödeme sıralaması nasıl olur?
1.sıradaki alacaklı alacağının tümünü tahsil edebildiği takdirde 2.alacaklıya kalan paradan tahsil hakkı doğar. Fakat unutmayınız ki ihale sonrasında icralık mülkünüze yönelik elinize kalan değer borcunuzu kapatamayabilecektir. İhale düşük rakamlardan başlamakta ve vergi kesintilerinden sonra finansal anlamda tatmin olamayabilirsiniz.

2.satışta hacizli evim satılmazsa borcumu nasıl ödeyebilirim, borcuma faiz işler mi?
En verimli çözüm yolunun uzlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Faiz işlemeye devam etmektedir.

Alacaklı avukatı satış talep ettikten ne kadar süre sonra satış ilamı çıkar?
İcra takibi ve bilirkişi raporu kesinleştikten sonra satış istenir. Alacaklının satış talebinden sonra ortalama 40-60 gün.

Satış ilamı çıktıktan 1.satış gününe kadar geçen sürede borcumu ödeyebilir miyim?
Satış anına kadar borcunuzu ödeyebilirsiniz. Kayıplara uğramamanız için acele etmelisiniz. Bir an önce borcunuz kapatılmalı ya da borcunuz yapılandırılmalıdır.

Borcumu taksite bağlayabilir miyim?
Bu bir borç yapılandırılmasıdır. Ödeme konusunda alacaklınız ile ortak noktada anlaşarak ticari anlaşmazlığı yargıyı yormadan çözmek en verimli yöntemdir.

Hacizli evim satılıp borcum ödendikten sonra kalan paramı ne kadar zaman sonra alabilirim?
Para artarsa alacaklılar alacağını tahsil ettikten sonra alabilirsiniz. İhale süreci borçlu açısından hüsranla sonuçlanabilir. En iyisi icra satışına gitmemektir.

Borçlu olarak satışa katılabilme, hacizli evimi alabilme gibi bir hakkım mevcut mu?
Satışa katılma hakkınız yok. Fakat verimli satış yapılabilmesi için satış süreci iyi yönetilmelidir.

İcra ihalesiyle satılan evim borcumu karşılamadığı takdirde, diğer gayrimenkullerim de icrayla satılır mı?
Evet… Borcunuz karşılanana kadar icra satışı söz konusudur. Kayıplar yaşamamak için rasyonel düşünüp, doğru karar verme zamanıdır.

Evime alıcı çıktığı takdirde, satış ilamı çıkan evimi 3. Kişiye satabilir miyim?
Evinizi icraya çıkartmadan satmak en iyisidir. Tüm alacaklılarla uzlaşırken doğru finansal hesaplamalar çok önemlidir.

Satılan hacizli evim borcu karşılamadığında kalan borcum için nasıl bir işlem yapılır?
Alacaklının alacağını takip hakkı devam eder. Kalan borcunuz da sizi kayıplara uğratır.

Uzlaşma sağlandığı takdirde kazançlarım neler olacaktır?
Uzlaşma sağlandığı takdirde eviniz icra yolu ile satılmayacak ayrıca dosya masrafları ve faiz kaybından zarar görmeyeceksiniz.

Uzlaşma sağlanamadığı takdirde gayrimenkulümü geri kazanmam mümkün mü?
Evet. Sizlere sunacağımız alternatif çözüm önerilerimiz ile gayrimenkulünüzün geri kazanımı mümkündür.

Neden İcra Uzlaştırma

Uzlaştırma; teminata dayalı borç-alacak ilişkilerinde borçlu ve alacaklının ortak bir paydada anlaşmasıdır. Uzlaştırma sistemi malınızın icra ihalesi yolu ile satılmamasını ve borçlunun kayıplarının son bulmasını sağlamaktadır. Uzlaştırma sistemi ile; dosya masrafları ve faiz kaybı mağduriyetiniz olmayacaktır.

Uzman Danışmanlık ve İş TakipçiliğiHer Hakkı Saklıdır